Publikační činnost

  • Čechová Blanka, Mgr., Notářství v období 1948 – 1989, In: Komunistické právo v Československu – kapitoly z dějin bezpráví, Bobek, M. – Molek, P. – Šimíček, V. (eds.). Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2009 (ke stažení na www.komunistickepravo.cz/obsah/)

 

  • Čechová Blanka, Mgr., Rovnost a zákaz diskriminace v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, In: Rovnost a diskriminace, Bobek, M. – Boučková, P. – Kűhn, Z. (eds.). Praha: C.H. Beck, 2007

 

  • Čech Jaroslav, Několik poznámek k majetkovému společenství registrovaných partnerů, Právní fórum, Praha, 2009, č. 7, str. 268